KONSULAT GENERALNY ROSJI W KRAKOWIE

System elektronicznej rejestracji wizyty

Prosimy uważnie zapoznać się z Regulaminem korzystania z Systemu rejestracji elektronicznej.

Następnie prosimy o potwierdzenie zgody, zaznaczając okienko „Zgadzam się z warunkami pracy systemu”.

Prosimy nacisnąć „ Kontynuj” .

REGUŁY REJESTRACJI WIZYTY

Należy wpisać dane tylko tej osoby, która zamierza przyjść na wizytę. Przy rejestracji kilku członków rodziny każdy powinien rejestrować się osobno.

Rejestracja jednego interesanta w jednej sprawie kilka razy na różne daty nie jest dopuszczalna.

Osoba, zarejestrowana na wizytę dwa albo więcej razy, będzie skreślona z systemu bez możliwości przywrócenia. W razie dokonania przypadkowej rejestracji, prosimy za pomocą otrzymywanego kodu о usunięcie wszystkich niepotrzebnych rejestracji.

REJESTRACJA, NARUSZAJĄCA TE ZASADY, ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE I BEZ ZAWIADOMIENIA USUNIĘTA Z SYSTEMU. REKLAMACJE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

Zgadzam się z warunkami pracy systemu.